Organisatie

Nieuwsbericht: Meer van hetzelfde

Meer van hetzelfde

Wijlen minister Els Borst-Eilers wees in 1999 tien ziekenhuizen aan als traumacentrum. De taken die aan die functie werden verbonden waren: 1) Vorm een netwerk met de ketenpartners in de traumazorg, 2) Zet een traumaregistratiesysteem op, 3) Verbeter de traumazorg door het opzetten van een kenniscentrum.

Lees verder

Nieuwsbericht: Team Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Team Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Niet alle collega’s waren aanwezig tijdens de fotosessie. Kijk op onze website voor het complete team en voor meer informatie.

Lees verder

Nieuwsbericht: 'ABR Zorgnetwerk moet in 2018 meters gaan maken'

'ABR Zorgnetwerk moet in 2018 meters gaan maken'

De noodzaak om het thema antibioticaresistentie (ABR) in Nederland naar een hoger niveau te tillen, is groot, betoogt Rianne van den Berg, directeur Publieke gezondheid (DPG) van GGD IJsselland. ‘Zeker op langere termijn zijn de risico’s groot’, waarschuwt ze. ‘ABR is meer dan een papieren dreiging.’

Lees verder

ABR: alle bellen rinkelen!

De problematiek rond antibioticaresistentie (ABR) wordt mondiaal steeds ernstiger. ‘Als we nu niets doen, overlijden er in de toekomst meer mensen door een longontsteking dan aan kanker’, voorspelt Hans Hutten, kwartiermaker bij het ABR Zorgnetwerk Euregio – Zwolle. Tien van dit soort regionale zorgnetwerken moeten het tij keren.

Lees verder

'Nederland is geen eiland'

Het ministerie van VWS heeft besloten om de elf Nederlandse ROAZ-regio’s in tien ABR Zorgnetwerken onder te verdelen. Het besluit om ROAZ Euregio en ROAZ Zwolle samen te voegen, krijgt geen applaus van Cees Schenkeveld, manager Bureau Acute Zorg Euregio. ‘Nederland is geen eiland en antibioticaresistentie stopt niet bij de Duitse grens. Toch rept het ministerie met geen woord over grensoverschrijdende risico’s rond ABR. Dat is een gemiste kans.’

Lees verder

Verbeteren door verbinden
Dit is het jaaroverzicht 2017 van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.
Naar boven