Acute Zorg

Nieuwsbericht: Regionale uitrol kwaliteitsstandaard Acuut Herseninfarct

Regionale uitrol kwaliteitsstandaard Acuut Herseninfarct

De zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct is volop in ontwikkeling. Door de komst van intra arteriële trombectomie (IAT) kunnen patiënten vooralsnog tot zes uur na het ontstaan van de klachten worden behandeld. Deze interventie wordt in een beperkt aantal IAT-centra toegepast. Snelheid, een uniforme werkwijze en duidelijke patiëntenrouting zijn daarbij van levensbelang. Hoog tijd voor een nieuwe landelijke kwaliteitsstandaard Acuut Herseninfarct én een regionale uitrol.

Lees verder

Nieuwsbericht: Inzicht in werklast

Inzicht in werklast

Mede door de toestroom van kwetsbare ouderen neemt de druk op de Nederlandse SEH’s sterk toe. Maar hoe groot is de werklast precies en wat zijn de piek- en dalmomenten? Om daar duidelijkheid over te krijgen, hielden zeven ziekenhuizen in de regio Zwolle begin 2017 een werklastmeting. ‘Nuttig en leerzaam’, concluderen Els van der Noordaa, teamcoördinator SEH/Observatorium, en Arjan Bisschop, hoofd SEH/ICU/Dialyse van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg.

Lees verder

Nieuwsbericht: Samen sterk voor kwetsbare ouderen

Samen sterk voor kwetsbare ouderen

Door de sluiting van verzorgingshuizen en de hogere drempel van verpleeghuizen blijven steeds meer ouderen langer thuis wonen. Een deel van hen kampt met complexe zorgvragen (multimorbiditeit) en geldt als kwetsbaar. Wanneer hun toestand verslechtert, belanden zij via de huisartsenpost en ambulance vaak op de Spoedeisende Hulp (SEH). Met als gevolg dat de acute zorgketen dichtslibt. De themagroep Kwetsbare ouderen wil het tij keren.

Lees verder

Nieuwsbericht: Comfortabel op de IC

Comfortabel op de IC

Patiënten die op een Intensive Care (IC) verblijven, hebben een grote kans op pijn en delier. Om die risico’s te beperken, hebben de IC-hoofden uit de regio’s Zwolle en Enschede hun krachten gebundeld. Op hun verzoek hebben regionale IC-verpleegkundigen het zogeheten comfortprotocol ontwikkeld. Dit raamwerk biedt IC-professionals praktische handvatten bij het signaleren, behandelen en de preventie van pijn en delier. ‘Als regio hebben we het initiatief genomen om dit thema proactief op te pakken, hoe mooi is dat?’, reageert Marco Jong, projectleider en unithoofd IC van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).

Lees verder

Verbeteren door verbinden
Dit is het jaaroverzicht 2017 van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.
Naar boven