Competenties sleutelfunctionarissen onder de loep

Welke competenties zijn nodig voor personen op sleutelposities in crisissituaties? En minstens zo belangrijk: hoe meten we dat, welke competenties moeten worden aangescherpt en hoe borgen we dat proces? ‘Het thema aantoonbaar vakbekwaam verdient voortdurend aandacht’, vindt Romy Snoeijenbos, manager HR Expertisecentrum van Isala en HR-specialist Management-, Talent- en HR-Development. ‘Het monitoren van competenties moet daarom cyclisch op de agenda staan.’

In een crisissituatie komen drie sleutelfunctionarissen in actie: de voorzitter van het crisisteam, de informatiecoördinator en de crisiscoördinator. Naast generieke competenties moet iedere sleutelfunctionarissen over specifieke competenties beschikken. Zo moet bij alle sleutelfunctionarissen de kerncompetentie persoonlijke stabiliteit voldoende zijn ontwikkeld. ‘Denk aan veerkracht, stresstolerantie en impulscontrole’, licht Romy Snoeijenbos toe.

Romy Snoeijenbos, manager HR van Isala: ‘Het monitoren van competenties moet cyclisch op de agenda staan.’

Eén maatstaf
Hetzelfde geldt voor de primaire competenties bewustzijn en betrouwbaarheid (lees: ambitie, accuraatheid en volharding). Ook op het gebied van teamoriëntatie, communicatie en sociale vaardigheden wordt één maatstaf gehanteerd.
Als het gaat om leiderschap, besluitvorming en dienstbaarheid gelden per sleutelfunctionaris aparte eisen. ‘Wordt van de voorzitter van het crisisteam en de crisiscoördinator een flinke dosis leiderschap gevraagd, de informatiecoördinator moet zich juist dienstbaar opstellen.’

Objectiveren
Om meer zicht te krijgen in de verschillende competenties van de sleutelfunctionarissen, moeten deze eerst worden geobjectiveerd en meetbaar worden gemaakt. Dit thema kan worden geborgd door het een vast onderdeel te maken van de reguliere jaargesprekcyclus.

‘Het aanscherpen van
competenties is altijd maatwerk’

Borgen
Romy Snoeijenbos pleit ervoor om de rol van sleutelfunctionaris op te nemen in de functiebeschrijving en deze periodiek te monitoren. ‘De jaargesprekcyclus is daar een prima instrument voor. Op die manier staat het thema aantoonbaar vakbekwaam structureel op de agenda en wordt tevens geborgd in de PDCA-cyclus.’
De manager HR Expertisecentrum adviseert om deze werkwijze en borging regionaal uit te rollen. ‘Zeker bij grote calamiteiten en in opgeschaalde situaties is een uniforme aanpak heel belangrijk.’

Aanscherpen
Als een sleutelfunctionaris (nog) niet over de gewenste competenties beschikt, zijn er volgens de manager HR expertisecentrum voldoende mogelijkheden om die aan te scherpen. ‘Afhankelijk van de persoonlijke behoefte  zijn er een keur aan scholings-, coachings- en intervisiemogelijkheden. Binnen de eigen organisatie levert de Isala Academie altijd maatwerk’, verzekert Romy Snoeijenbos.
Ook de OTO-activiteiten bevorderen de competenties van de sleutelfunctionarissen. ‘De combinatie van opleiden, trainen en oefenen levert een positieve bijdrage, blijf dat vooral doen’, luidt haar advies.

Terug naar overzichtPrint artikel
Verbeteren door verbinden
Dit is het jaaroverzicht 2017 van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.
Naar boven